Informacja - nowe wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne Drukuj
piątek, 05 lipca 2019

ug

! UWAGA !

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Nowe wzory deklaracji i informacji będą stosowane w tych sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy  powstał po 1 lipca 2019 r. (zbycie, nabycie nieruchomości, gruntu, lasu).

Składanie formularzy może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP, przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
 
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy,  których  wzory  zostały określone Uchwałą Rady Gminy Jaraczewo Nr XII/67/2015, Nr XII/68/2015, Nr XII/69/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

 

Deklaracje i informacje są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w zakładce wnioski i formularze - wymiar podatków i wzory deklaracji.

 

NOWE FORMULARZE DEKLARACJI I INFORMACJI SĄ DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE PODATKI.GOV.PL.