Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Biblioteka - Aktualności


Warning: Creating default object from empty value in /p/modules/mod_feed/helper.php on line 46

GOK - Aktualności


Warning: Creating default object from empty value in /p/modules/mod_feed/helper.php on line 46

Serwis Samorządowy PAP


Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /p/libraries/joomla/event/event.php on line 67
KOMUNIKAT NR 9 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO Drukuj
poniedziałek, 27 kwietnia 2020

ug

KOMUNIKAT NR 9
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

Szanowni mieszkańcy.

Premier RP w ostatnią sobotę podał kilka ważnych informacji związanych z obowiązującymi obostrzeniami oraz z łagodzeniem niektórych zakazów wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.

 

Od 4 maja będzie można korzystać z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. Zostaną udostępnione (dla maksymalnie sześciu osób korzystających na danym obiekcie): stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki), infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa, pola golfowe, stadniny koni oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe.  Możliwe będzie korzystanie z infrastruktury otwartej do uprawiania sportów wodnych. Z jednej łódki, roweru wodnego czy kajaka będą mogły korzystać jednocześnie dwie osoby. W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

-      

- zachowanie dystansu społecznego,

-       - obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

-       - ograniczona liczba osób,

-       - weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),

-       - brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

-       - dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

-       - obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

-       - korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

 

Ponadto uaktualniono zakresy obowiązujących już zasad, które prezentuję Państwu poniżej:

 

1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Polega na utrzymaniu co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Obowiązuje do: odwołania.

 

2. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Dzieci i młodzież nie mogą wyjść z domu bez opieki rodzica, opiekuna prawnego lub dorosłego.

Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia: do odwołania

 

3. OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Wszyscy (oprócz kilku wyjątków wymienionych poniżej) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy. Ograniczenie nie dotyczy dzieci do 4 lat, osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane), osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane), osób poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą, osób poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4, pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych (WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!) kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną, duchownych sprawujących obrzędy religijne, rolników wykonujących prace w gospodarstwie, żołnierzy Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, osób przebywających w lesie.

Obowiązuje do: odwołania.

 

4. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW, OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH

Ograniczenie dotyczy  korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw, ogrodów jordanowskich (w częściach, gdzie znajdują się plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci) . Nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń do zabawy dzieci.

Obowiązuje do: odwołania.

 

5. KOMUNIKACJA PUBLICZNA

W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.

Obowiązuje do: odwołania

 

6.  ZAKAZ KORZYSTANIA Z ROWERÓW MIEJSKICH

Obowiązuje do: odwołania

 

7. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE

W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.

Obowiązuje do: odwołania.

 

8. RUCH LOTNICZY

Ograniczenie dotyczypasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych.

Obowiązuje do: 9 maja 2020 r. (możliwe przedłużenie tego terminu)

 

9. MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY

Ograniczenie dotyczypodróży pociągami relacji międzynarodowych.

Obowiązuje do: odwołania.

 

10. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń oraz imprez. Wyłączone są zakłady pracy.

Obowiązuje do: odwołania.

 

11. GALERIE HANDLOWE

Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże: spożywcza, kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania), artykułów toaletowych i środków czystości, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, artykułów remontowo-budowlanych, prasowa, artykułów dla zwierząt, paliw. 

Obowiązuje do: odwołania.

 

Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

 

12. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE

Sklepy i punkty usługowe

Do sklepów, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m2:4 osoby na jedno stanowisko kasowe.
Do sklepów, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 m2: 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni.

Obowiązuje do: odwołania.

 

Godziny dla seniorów

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.

Obowiązuje do: odwołania.

 

Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

 

Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4.

Obowiązuje do: odwołania.

 

Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

Obowiązuje do: odwołania.

 

14. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Obowiązuje do: odwołania.

 

13. SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Obowiązuje do: odwołania.

 

14. UROCZYSTOŚCI RELGIJNE

W mszy lub innym obrzędzie może uczestniczyć 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni danego budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy.

Obowiązuje do: odwołania.

 

15. GRANICE POLSKI

Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, osoby, które posiadają Kartę Polaka, dyplomaci, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Ważne!Transport cargo działa normalnie. 

Obowiązuje do: 3 maja 2020 r. (możliwe przedłużenie tego terminu)

 

16. SZKOŁY I UCZELNIE

Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych.

Obowiązuje do: 24 maja 2020 r.

 

WAŻNE! TERMINARZ EGZAMINÓW:

- Egzamin ósmoklasisty: 16-18 czerwca 2020 r.

- Egzamin maturalny: 8-29 czerwca 2020 r. (WAŻNE! Egzamin ustny nie odbędzie się)

- Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017): 22 czerwca-9 lipca 2020 r.

- Egzamin zawodowy (Formuła 2019): 17-28 sierpnia 2020 r.

 

17. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona do 24 maja 2020 r.

Obowiązuje do: 24 maja 2020 r.

 

18. GASTRONOMIA

Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

Obowiązuje do: odwołania.

 

19. KULTURA

Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muzea, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz stała działalność związana z kulturą.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

 

20. KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczyosób, które: wracają z zagranicy, miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem, przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020), mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).

Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas w żadnym wypadku nie można opuszczać domu, spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie, w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.

Obowiązuje do: odwołania.

 

21. HOTELE

Hotele i inne miejsca noclegowe zostają zamknięte. Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla osób w kwarantannie lub izolacji, personelu medycznego, osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych), osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca.

Obowiązuje do: odwołania.

 

Przypominam, że w wykonaniu rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697), od środy 22 kwietnia 2020 roku urzędy administracji publicznej realizują na rzecz mieszkańców zadania niezbędne. Zgodnie z § 13 rozporządzenia, do zadań niezbędnych należą sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego; ewidencją ludności i dowodami osobistymi; pomocą społeczną; świadczeniem usług komunalnych.

Przepisy rozporządzenia zakładają jednocześnie, że urzędy muszą zachowywać wszelkie zasady bezpieczeństwa.

 

Uwzględniając powyższe informuję, że od 22 kwietnia br.:

1) sprawy, wymagające osobistego stawiennictwa, w wyżej wymienionym zakresie, załatwiane będą po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, przy czy zastrzegamy, że stosowane będą wszelkie procedury ostrożnościowe, w tym: pojedyncze wchodzenie do siedziby Urzędu, ewidencjonowanie osób wchodzących oraz badanie temperatury ciała;

2) na umówioną wizytę mieszkaniec musi przybyć w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach jednorazowych;

3) Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo pozostaje zamknięty dla mieszkańców, których sprawy nie wymagają osobistego stawiennictwa, sprawy te nadal będą załatwiane telefonicznie bądź listownie.

 

 

Szanowni Państwo.

 

            Dziękuję za Waszą dotychczasową odpowiedzialną postawę. Pamiętajmy, dbając o innych dbamy przede wszystkim o siebie.

 

 


/-/ Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

 

 

spis rolny

logo UE 1

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 
baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumWtorek, 1 Grudnia 2020 r.

Imieniny obchodzą:

Długosz, Edmund, Eligiusz, Eliga, Iwa, Natalia, Natalis, Platon, Sobiesława

Do końca roku zostało 31 dni.