Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

BIP Najnowsze publikacje

Serwis Samorządowy PAP

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - informacja Drukuj
wtorek, 19 stycznia 2021

ugWnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej można składać od 1 lutego do 1 marca 2021 r. do skrzynki podawczej przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Wniosek z odpowiedniki załącznikami (kopiami umów dzierżaw oraz oryginałami faktur) należy wrzucić do skrzynki podawczej w kopercie lub koszulce. Rolnicy, który będą potrzebować oryginały faktur proszeni są o adnotację na wniosku. Oryginały faktur będą do odebrania w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo po 8 marca 2021 r.
W trosce o bezpieczeństwo nie będzie możliwości osobistego konsultowania składanych dokumentów. Przed złożeniem wniosku możliwe są konsultacje telefoniczne pod numerem 62/740-93-75.

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku

1. Producent rolny w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

2. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronach internetowych
Urzędu Miasta i Gminy w Jaraczewie (www.jaraczewo.bip.net.pl/?c=419), w ośrodkach doradztwa rolniczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego), a także jest dostępny przy wejściu do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jaraczewie.

3. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

4. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako;
a) iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr (w 2021 r. wynosi 1,00 zł/litr ) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2021 roku. Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,


(100 zł/litrów x ilość ha użytków rolnych)


b) iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/litr), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 roku. Wykazana w dokumencie wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


(30 zł/litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła)


Wydanie decyzji przez burmistrza ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego za 2021 r. nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, natomiast wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2021 roku przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

 

spis rolny

logo UE 1

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 
baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

platforma zakupowa

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumPiątek, 5 Marca 2021 r.

Imieniny obchodzą:

Adrian, Adrianna, Fryderyk, Jan, Pakosław, Pakosz, Wacław, Wacława

Do końca roku zostało 302 dni.