Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaraczewo Drukuj
środa, 28 stycznia 2015

ekologia drzewko-azbest-300x221Gmina Jaraczewo przystąpiła do realizacji Projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaraczewo”. Dzięki ww. opracowaniu Gmina będzie miała możliwość zaplanować na najbliższe lata działania przyczyniające się do osiągniecia celów pakietu klimatyczno- energetycznego do roku 2020r. z jednoczesną ochroną i poprawą jakości powietrza na terenie Gminy.

W czasach intensywnego zużycia surowców i paliw kopalnych zapewnienie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego staje się priorytetowym zadaniem dla wszystkich samorządów terytorialnych.

W związku z powyższym Gmina Jaraczewo chcąc realizować pro - środowiskową politykę regionalną przystąpiła do przygotowania ww. opracowania przyczyniającego się m.in. do redukcji niskiej emisji na terenie gminy, która może zostać osiągnięta przez zadania inwestycyjne i nie-inwestycyjne takie zadania jak: termomodernizację budynków użyteczności publicznej, wymianę oświetlenia ulicznego, budowę rozproszonych, czystych źródeł energii, modernizację lub zakup taboru niskoemisyjnego, modernizację sieci ciepłowniczych, projekty redukujące oddziaływanie hałasu, drgań, zanieczyszczeń powietrza.

Zakres Projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaraczewo obejmuje swym zakresem:

1. Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie z wytycznymi NFOSiGW

2. Opracowanie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w tym sporządzenie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i CO2

3. Szkolenia pracowników

4. Promocję przedsięwzięcia

5. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Koszt całkowity zadania: 30 012,00 zł. Gmina Jaraczewo uzyskała dofinansowanie z Funduszu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013: dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ: 85% kosztu całkowitego tj. 25 510,20 zł.

Działania zawarte w planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaraczewo będą ukierunkowane na cele w zakresie:
- Przyczynienie się do redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy,
- Realizacja działań na rzecz efektywności energetycznej,
- Zwiększenie świadomości społecznej w kontekście korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz efektywnego wykorzystywania zasobów,
- Przyczynienie się do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego,
- Promocja nowych wzorców konsumpcyjnych i zapobieganie wyczerpywania się zasobów,
- zapewnienie konkurencyjności gospodarki i adaptacji do skutków zmian klimatu,
- łagodzenie skutków wzrostu cen energii oraz zapewnienie konkurencyjności gospodarki,

A przede wszystkim wszelkie zaplanowane zadania i czynności mają przyczynić się do poprawa jakości życia mieszkańców oraz jakości powietrza na terenie Gminy z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego.

Promocja i informacja dotycząca odnawialnych źródeł energii oraz korzyści płynących z ich stosowania ma jednocześnie przyczynić się do zmiany postaw konsumpcyjnych mieszkańców oraz ma na celu kreowanie społeczeństwa pro- ekologicznego, którego rozwój będzie się charakteryzował oddzieleniem wzrostu gospodarczego od wzrostu emisji gazów cieplarnianych co może zostać osiągnięte głównie poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.

W ramach przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaraczewo zostanie wykonana inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii na terenie gminy a także przewidziane zostaną działania zmierzające do redukcji zużycia energii na terenie Gminy wraz z oceną efektywności zadań.

W ramach ww. opracowania wskazane zostaną możliwe źródła finansowania inwestycji oraz wskazane zostaną wytyczne do monitorowania i raportowania wyników wdrażania planu w kontekście realizacji aspektów ekologiczno-energetycznych.

 

stopka

 

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

Wybory samorzadowe 2018

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumWtorek, 19 Marca 2019 r.

Imieniny obchodzą:

Bogdan, Józef

Do końca roku zostało 288 dni.