Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Procedura udzielania pomocy Drukuj
środa, 16 sierpnia 2017

 PROCEDURA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZYPADKU ZDARZEŃ KLĘSKOWYCH

W związku z nawałnicą, która przeszła nad Gminą Jaraczewo w piątek wieczór, tj. 11 sierpnia 2017r., informuje się że w celu uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) do 6.000,00zł należy:

 1. Złożyć wniosek przez osobę lub  rodzinę poszkodowaną w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) do 6 000 zł. Pomoc jest przeznaczona dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.
 2. Środki wypłacane są w formie zasiłku celowego ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930 ze zm.).
 3. Podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez gminny ośrodek pomocy społecznej, co oznacza że do każdej rodziny dotrze w najkrótszym możliwym terminie pracownik socjalny, który sprawdzi sytuację bytową rodziny.
 4. Kwota zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 6.000,00zł
 5. Przy określaniu wysokości zasiłku pod uwagę będzie brane:
  1. możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
  2. prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe;
  3. rzeczywiste szkody w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, żywność, dostęp do wody pitnej itp.);
  4. czy dzieci z poszkodowanych rodzin będą mogły podjąć lub kontynuować naukę;
  5. czy jest możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych, w tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem.
 6. Wypłaty zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących dokonywane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie, po rozpatrzeniu wniosku w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy.

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (pdf)

 

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

Wybory samorzadowe 2018

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumPiątek, 14 Grudnia 2018 r.

Imieniny obchodzą:

Alfred, Arseniusz, Izydor, Naum, Pompejusz, Sławobor, Spirydion

Do końca roku zostało 18 dni.