Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo Drukuj
wtorek, 12 grudnia 2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), i w związku z uchwałą Nr V/35/2015 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 kwietnia 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.12.2017 r. do 11.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo dostępny jest również na stronie internetowej gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaraczewo rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.01.2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w przedmiotowej sprawie.

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo na adres Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.02.2018 r.

Do prognozy oddziaływania na środowisko, uwagi można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 02.02.2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
/-/ Dariusz Strugała            

---

Pliki do pobrania:

 

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

Wybory samorzadowe 2018

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumŚroda, 20 Marca 2019 r.

Imieniny obchodzą:

Aleksander, Aleksandra, Ambroży, Anatol, Bogusław, Cyriaka, Eufemia, Klaudia, Patrycjusz, Ruprecht, Wasyl, Wincenty

Do końca roku zostało 287 dni.