Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych Drukuj
piątek, 29 grudnia 2017

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA NA TERENIE GMINY JARACZEWO NA 2018 R.

 

   Działając na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXV/195/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia na rok 2018 rocznego programu współpracy Gminy Jaraczewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do wiadomości, że istnieje możliwość wskazania, przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Jaraczewo na 2018 r.

   Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w komisji ich członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
Oferty należy składać zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2018 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo.

   Wybrani członkowie komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.

 

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

Wybory samorzadowe 2018

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumSobota, 16 Lutego 2019 r.

Imieniny obchodzą:

Bernard, Danuta, Dan, Danisz, Julianna, Symeon

Do końca roku zostało 319 dni.