Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Drukuj
wtorek, 09 stycznia 2018

logo Gminy JaraczewoProcedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2018 roku

 

 

  1. Producent rolny w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT  potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 01 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
  2. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Jaraczewie (www.jaraczewo.bip.net.pl/?c=419), w ośrodkach doradztwa rolniczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Jaraczewie.
  3. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.
  4. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr (w 2018 r. wynosi 1,00 zł/litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2018 roku. Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wydanie decyzji przez burmistrza ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego za 2018r. nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku natomiast wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2018 roku przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

 

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

Wybory samorzadowe 2018

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumSobota, 16 Lutego 2019 r.

Imieniny obchodzą:

Bernard, Danuta, Dan, Danisz, Julianna, Symeon

Do końca roku zostało 319 dni.