Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - przypomnienie Drukuj
środa, 13 lutego 2019

czyste powietrze

O dofinasowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne:

1) posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego

2) które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

 

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Prezentacja "Czyste powietrze"  - (zobacz)

Program "Czyste Powietrze" - (zobacz)

Wymagania techniczne - (zobacz)

 

cms 53

Szczegółowe informacje na temat dofinasowania znajdą Państwo pod adresem:

http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

 

Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW w Poznaniu