Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2018r. Drukuj
środa, 24 października 2018

gops 1200x627

 

 

 

 

 

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2018r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497) z dniem 1 listopada 2018r. informuje się, co następuje:

 

1. Od dnia 1 listopada 2018 r.:

1) kryterium dochodowe ogólne wynosi  674,00 zł;

2) kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym wynosi 764,00 zł;

3) Jednorazowa zapomoga w kwocie 1.000,00zł przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza  1.922,00 zł;

 

4) wysokość zasiłku rodzinnego, wynosi miesięcznie:

a) 95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 124,00zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

c) 135,00zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

 

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,  wynosi 1.000,00zł;

6) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00zł miesięcznie;

7) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00zł na wszystkie dzieci;

8) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

9) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;


10) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wynosi 100,00zł na dziecko;

11) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wynosi:

a) 113,00zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 69,00zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;

12) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, wynosi 1.000,00 zł na jedno dziecko;

13) wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, wynosi 620,00 zł miesięcznie;

14) wysokość świadczenia rodzicielskiego,  wynosi 1.000,00 zł miesięcznie;

15) wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 620,00 zł miesięcznie.

 

1. Od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 31 października 2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o wynosi 184,42 zł miesięcznie.

2. Od dnia 1 listopada 2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, wynosi 215,84 zł miesięcznie.


3. Do dnia 31 października 2018r. :
a)wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, wynosi 153,00 zł miesięcznie;

b)wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, wynosi 520,00 zł miesięcznie;

c) wysokość zasiłku dla opiekuna, wynosi 520,00 zł miesięcznie.

 

4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238).

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekunadla opiekuna

 

 

 

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

Wybory samorzadowe 2018

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumŚroda, 19 Czerwca 2019 r.

Imieniny obchodzą:

Borzysław, Gerwazy, Julianna, Odo, Protazy, Sylweriusz

Do końca roku zostało 196 dni.