Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Drukuj
piątek, 25 stycznia 2019

ugOGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH POWOŁYWANYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ORAZ W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA NA TERENIE GMINY JARACZEWO NA 2019 R.

    Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLVI/271/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 30 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Jaraczewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, podaje się do wiadomości, że istnieje możliwość wskazania, przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Jaraczewo na 2019 r.

    

Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w komisji ich członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

  

Kandydaci na członków Komisji Konkursowych winni spełniać następujące oczekiwania:
   - reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
   - mają doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
   - przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

Zadania Komisji Konkursowych:
  -  Ocena ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
  -  Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.
  - Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja Konkursowa będzie działać bez ich udziału.

 

Oferty należy składać - zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia 11/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku - pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo.

    

Wybrani członkowie komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.

 

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowych ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2019, Komisje Konkursowe, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będą działać bez ich udziału.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 2

 

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumŚroda, 16 Października 2019 r.

Imieniny obchodzą:

Ambroży, Aurelia, Dionizy, Florentyna, Galla, Gallina, Gaweł, Gerard, Gerarda, Gerhard, Grzegorz, Radzisław

Do końca roku zostało 77 dni.