Informacja o wynikach konkursu Drukuj
wtorek, 07 maja 2019

 

ugInformacja o wynikach konkursu


W wyniku przeprowadzonego konkursu na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jaraczewo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla zadania „Realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży” wpłynęły trzy oferty:

 

1.     Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
ul. Prosta 53 65-783 Zielona Góra  
"Kolonie edukacyjne „Ja i Ty zawsze bezpieczni” z elementami profilaktyki uzależnień w Grzybowie"

Wnioskowana kwota dotacji: 41 200,00 zł

 

2.    Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras
ul. Fabryczna 15 20-301 Lublin    
" Wypoczynek letni dzieci i młodzieży ze szkół gminy Jaraczewo "

Wnioskowana kwota dotacji: 41 200,00 zł

 

3.    Uczniowski Klub Sportowy „ZODIAK”

ul. Jarocińska 10, 63-233 Jaraczewo

"Realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży"

Wnioskowana kwota dotacji: 41 200,00 zł

 

Wybrana została oferta:

Uczniowski Klub Sportowy „ZODIAK”
ul. Jarocińska 10
63-233 Jaraczewo

Wysokość przyznanej dotacji: 41.200,00 zł.

 

Informacja o wynikach .PDF