Spotkanie informacyjne na temat Programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze’’ w trosce o zdrowie, klimat i środowisko! Drukuj
czwartek, 24 października 2019

Dnia 4 listopada br. o godzinnie 17.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo odbędzie się spotkanie informacyjne na temat Programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze’’ w trosce o zdrowie, klimat i środowisko!

 

Gmina Jaraczewo podpisała w sierpniu br. porozumienie z WFOŚiGW w Poznaniu na mocy którego, Gmina Jaraczewo może udzielać pomocy przy wypełnianiu i kompletowaniu wniosków oraz przyjmować wnioski w wersji papierowej.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Jaraczewo, którzy chcieliby pozyskać dotacje lub pożyczkę na:
•  wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
•  docieplenie przegród budynku,
•  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) – tylko pożyczka
•  montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

czyste powietrze