Świadczenie chorobowe dla osób powracających z zagranicy Drukuj
środa, 25 marca 2020

logoZUSnoweRozwiniecie 1Świadczenie chorobowe dla osób powracających z zagranicy


Osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.

 

Osoba,   która   przekracza   granicę   państwową,   ma   obowiązek   odbycia   obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. Zgodnie z najnowszym  rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby. Aby je uzyskać, należy /złożyć specjalne oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy,  zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące   składają   oświadczenie   w   ZUS.   Oświadczenie   może   być   przekazane elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

 

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek (pracodawca) w ciągu 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

 

Płatnik   składek,   który   wypłaca   zasiłki,   lub   ZUS   może   wystąpić   do   właściwego   organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

 

Należy   pamiętać,   że   jeśli   państwowy   inspektor   sanitarny   zdecyduje   o   skróceniu   lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o   tym   poinformować   wypłacającego   świadczenie   chorobowe   (np.   pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

 

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna.

 

Wszystkie informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, zasiłku za czas kwarantanny, opieki nad dzieckiem, orzecznictwa lekarskiego i kontaktu z pracownikami ZUS podczas stanu epidemii, dostępne są na stronie www.zus.pl, w zakładce „koronawirus”.

 

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce