Ponad 18 tys. wniosków o odroczenie terminu płatności składek Drukuj
środa, 25 marca 2020

logoZUSnoweRozwiniecie 1ZUS: Ponad 18 tys. wniosków o odroczenie terminu płatności składek


Dotychczas wpłynęło 18,4 tys. wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek. Możliwość odroczenia oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku występowaniem w Polsce koronawirusa.

 

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie spłaty należności objętych zawartymi wcześniej umowami. „Jest to jednostronicowy dokument, w którym przedsiębiorca wskazuje, jak koronawirus
wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności" - wyjaśnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska

 

„Każdy   z   przedsiębiorców   powinien   się   zastanowić,   z   jakiej   pomocy   chce   skorzystać. Możliwości jest wiele i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Mam tu na myśli   tzw.   tarczę   antykryzysową.   Da   ona   jeszcze   większe   możliwości,   m.in.   chodzi   o zwolnienie   mikrofirm   ze   składek   na   ubezpieczenia   społeczne.   Do   tego   przedsiębiorcy zwolnieni będą z opłaty prolongacyjnej. Poczekajmy jednak na ostateczny kształt ustawy” – wskazuje profesor.

 

Na tzw. tarczę antykryzysową składają się projekty kilku ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań   prawnych   jest   ochrona   zatrudnienia   i   zachowanie   płynności   finansowej   w firmach. Uproszczony wniosek m.in. o odroczenie terminu płatności może być złożony poprzez PUE ZUS, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach Zakładu.

 

Przedsiębiorca,   który   skorzysta   z   odroczenia   terminu   płatności   składek   lub   układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego oraz stosowania sankcji. Zgodnie   z   przepisami   odroczenie   może   dotyczyć   składek   na:   ubezpieczenia   społeczne, ubezpieczenie   zdrowotne,   Fundusz   Pracy,   Fundusz   Gwarantowanych   Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

W Wielkopolsce wpłynęło prawie 2 tys. wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek.

Najwięcej na terenie I Oddziału ZUS w Poznaniu – 1109,

po 334 wnioski w II Oddziale ZUS w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim i 147 w Pile.