Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /p/libraries/joomla/event/event.php on line 67
KOMUNIKAT NR 12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO Drukuj
czwartek, 14 maja 2020

 

ugKOMUNIKAT NR 12

BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO


Szanowni mieszkańcy.

Jak już wcześniej informowaliśmy, w związku z możliwością wznowienia działalności żłobków i przedszkoli podjęliśmy działania, związane z przystosowaniem placówek przedszkolnych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na dzień dzisiejszy w każdej placówce stworzyliśmy warunki do podjęcia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci rodziców czynnych zawodowo, przy ograniczonej, wynikającej z wytycznych, liczebności dzieci.

 

Jednak, by placówki rozpoczęły działalność muszą być również ich podopieczni. W związku tym pragnę Państwa poinformować, że po rozpoznaniu, według stanu na dzień 14 maja 2020 roku, zainteresowanie rodziców posłaniem swoich pociech do placówek opiekuńczych przedstawia się następująco:

- Żłobek „Tęczowe Nutki” w Jaraczewie - nie zgłoszono żadnego dziecka,

- Oddział „0” w Szkole Podstawowej w Górze, Noskowie i Wojciechowie - nie zgłoszono żadnego dziecka,

- Przedszkole Publiczne „Niezapominajka” w Jaraczewie i Publiczne Przedszkole w Rusku - nie zgłoszono żadnego dziecka,

- Niepubliczne Przedszkole w Noskowie i w Górze - nie zgłoszono żadnego dziecka,

- Niepubliczne Przedszkole w Górze – Oddział w Panience - zgłoszono potrzebę umieszczenia w placówce 4 dzieci (od 18 maja) oraz 2 dzieci (od 1 czerwca).

 

Na podstawie złożonych przez Dyrektorów placówek wniosków, informuję, że działalność żłobka, oddziałów „0” oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Jaraczewo zostaje zawieszona do 23 maja 2020 roku. Natomiast Niepubliczne Przedszkole w Górze – Oddział w Panience wznowi funkcjonowanie w ograniczonym zakresie od 18 maja 2020 roku.

 

Szanowni Państwo.
Przedstawiona powyżej sytuacja z pewnością będzie ulegać zmianom. Otwarci pozostajemy na wszelkie sugestie rodziców w zakresie opieki żłobkowej i przedszkolnej. Na bieżąco będziemy informować o zmianach w funkcjonowaniu placówek.

 

PAMIĘTAJMY ! Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania.

O czym należy pamiętać szczególnie?

- zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej,

- obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych,

- pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe,

- ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),

- kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

 

1

                  /-/ Dariusz Strugała
                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jaraczewo, dnia 5 maja 2020 roku