Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /p/libraries/joomla/event/event.php on line 67
Dzień Sołtysa Drukuj
poniedziałek, 30 marca 2015

 p1030412 20150325Podczas obrad IV Sesji Rady Gminy Jaraczewo 12 marca obchodzony był Ogólnopolski Dzień Sołtysa (11 marca).

„Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.”  - podkreślił w przemowie Wójt Gminy Dariusz Strugała.

Od 1990 roku sołtys pełni funkcję organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej jakim jest sołectwo. Organem uchwałodawczym jest zebranie mieszkańców wsi, które w bezpośrednich wyborach wybiera sołtysa i radę sołecką mającą na celu wspieranie sołtysa.

Obecnie w Gminie Jaraczewo wydzielonych jest 21 jednostek pomocniczych - sołectw. W dobiegającej końca kadencji 2011-2015 funkcję sołtysa pełniły trzy panie i osiemnastu panów.

Z okazji Dnia Sołtysa z okolicznościowym programem, zaprezentowały się młode wokalistki uczestniczące w zajęciach Dziecięcego Klubu Piosenki TALENT działającego, pod kierunkiem Pani Beaty Godniak, przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaraczewie. Dziewczynki wykonały kilka piosenek o zróżnicowanym charakterze, za co zostały nagrodzone owacjami na stojąco i słodkim poczęstunkiem.