Małe projekty w Gminie Jaraczewo w 2012 roku Drukuj
wtorek, 11 grudnia 2012

baner logotypy

 

 

Małe projekty w Gminie Jaraczewo w 2012 roku.

 

   W 2012 roku realizowaliśmy trzy projekty w ramach działania "małe projekty" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Każdy z nich stał się istotnym elementem odnowy wsi, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju kulturalno-społecznego centrów wsi.

   Pierwszym z projektów jest zadanie pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzostowie" na kwotę ponad 21 000,00 złotych. Udział dofinansowania ze środków unijnych wyniósł niespełna 14 000 złotych. Jest to aż 70 procent kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu zakupiono stoły i krzesła. Świetlica wzbogaciła się również o meble kuchenne i klimatyzację.

   Drugi zrealizowany projekt to "Poprawa stanu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Górze". Również w tym przypadku kwota dofinansowania wyniosła 70% kosztów kwalifikowanych. W ramach zrealizowanego zadania wykonano pomieszczenie chłodnicze oraz zakupiono stoły i krzesła. Łącznie Gmina zainwestowała ponad 27 000 złotych, w tym dofinansowanie wyniosło 15 550,10 złotych.

   Świetlice wiejskie w Łobzowcu i Łobzie objął trzeci projekt pn. "Poprawa stanu wyposażenia świetlic wiejskich w Łobzowcu i Łobzie". W tym przypadku całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 23 000,00 złotych. Kwota dofinansowania to 13 660,59 złotych, co stanowi 70 procent kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu dla świetlicy wiejskiej w Łobzie zakupiono stoły, krzesła, meble kuchenne a także okap wentylacyjny i szafę chłodniczą, natomiast w Łobzowcu pojawił się nowy okap wentylacyjny.

   Celem tych operacji jest umożliwienie lokalnej społeczności uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych a także wspólnej integracji, poprzez poprawę dostępności do centrów wsi jakimi są świetlice wiejskie.

 

logo lider zielonej wlkp