Kolejny unijny milion dla Gminy Jaraczewo Drukuj
środa, 30 stycznia 2013

alt    W tym roku rozpoczynamy trzy duże inwestycje: budowę świetlic wiejskich w Rusku i Parzęczewie oraz modernizację świetlicy w Goli. Wszystko dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z unijnej kasy w ramach PROW na lata 2007-2013.

   Po ponad roku od spotkań z lokalnymi grupami działań oraz stworzeniu i złożeniu trzech wniosków o przyznanie pomocy w marcu ubiegłego roku, rozpoczęły się liczne rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczące oceny i zakresu  wniosków oraz długotrwałe oczekiwanie na ogłoszenie listy rankingowej zakwalifikowanych projektów do dofinansowania.

   W styczniu tego roku przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego wystosował zaproszenie do podpisania umów o przyznanie pomocy dla wszystkich złożonych przez nas projektów. Podpisanie nastąpiło w dniu 15 stycznia br. W związku z powyższym Gmina Jaraczewo w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 uzyskała 1 103 000,00 złotych dofinansowania. Koszt realizacji trzech wspomnianych inwestycji wynosi ponad 2 360 588,00. Na przełomie stycznia i lutego zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie tych zadań. Rozpoczęcie robót budowlanych,  przywiduje się zaraz po pozytywnym zakończeniu procedury przetargowej.

   Dotychczasowo w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zmodernizowano świetlice wiejskie w Wojciechowie, Łobzie, Łobzowcu, Noskowie, Górze, wybudowano także świetlicę wiejską w Brzostowie oraz zmodernizowano trybuny sportowe w Jaraczewie. Reasumując Gmina Jaraczewo obecnie w ramach tego działania wykorzystała ponad 2 500 000,00 złotych a to tylko jeden z wielu programów w których nasza Gmina skutecznie pozyskuje dofinansowanie na realizację wielu inwestycji.

 

 

alt