Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Serwis Samorządowy PAP

Budowa kanalizacji w Gminie Jaraczewo Drukuj
czwartek, 12 maja 2011
W dniu 11 marca 2005 r. w Poznaniu została zawarta umowa pomiedzy: Andrzejem Nowakowskim – Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Jaraczewo reprezentowaną przez Dariusza Strugałę – Wójta Gminy Jaraczewo. Umowa dotyczy dofinansowania Projektu „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo – etap II w miejscowościach: Góra, Łobez, Jaraczewo” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.


„Instytucja Pośrednicząca” tj. Wojewoda Wielkopolski przyznał na realizacje Projektu dofinansowanie w kwocie 3.400.000,00 PLN, co stanowi 85% wydatków, w tym:

1. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.000.000,00 PLN stanowiące 75% wydatków.

2. Współfinansowanie budżetu państwa w kwocie 400.000,00 PLN, co stanowi 10% wydatków Projektu.
Całkowita wartość Projektu wynosi 4.000.000,00 PLN

Gmina zobowiązuje się do wydatkowania na realizacje Projektu wkładu własnego o wartości 600.000,00 PLN co stanowi 15% wartości Projektu.
Projekt ma być zrealizowany do 15 września 2006 r.

W dniu 14 marca rozpoczeto procedure przetargową celem wyboru wykonawcy zadania „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo – etap II w miejscowościach: Góra, Łobez, Jaraczewo”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2005 r. o godz. 10.30 w Urzedzie Gminy w Jaraczewie.

W dniu 13 kwietnia Wójt Dariusz Strugała dokonał w Wielkopolskim Urzedzie Wojewódzkim w Poznaniu zabezpieczenia umowy dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa dla zadania: „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo – etap II w miejscowościach: Góra, Łobez, Jaraczewo” na kwote 3.400.000,00 z3 w formie weksla in blanco i notarialnie poświadczonego dobrowolnego poddania się egzekucji.

W dniu 21 kwietnia br. rozpoczeto procedure przetargową celem wyboru wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadańiu: „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo – etap II w miejscowościach: Góra, Łobez, Jaraczewo”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2005 r. o godz. 10.00 w Urzedzie Gminy Jaraczewo .

W dniu 04 lipca 2005 r. Wójt Dariusz Strugała w imięniu Gminy Jaraczewo zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisał z umowe na „Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji w gminie Jaraczewo – etap II w miejscowościach: Góra, Łobez, Jaraczewo” z firmą PROJEKTOWANIE I NADZORY Andrzej Cichoradzki, ul. Wankowicza 92/9, 63-400 Ostrów Wlkp.

W dniu 21 lipca 2005 r. przy udziale prasy lokalnej Wójt Dariusz Strugała w imięniu Gminy Jaraczewo i Andrzej Rozwalka – Prezes Zarządu Przedsiebiorstwa Robót Inżynieryjnych „Delta – plus” Spółka z o.o., ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno podpisali umowe na wykonawstwo zadania: „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo – etap II w miejscowościach: Góra, Łobez, Jaraczewo”z terminem realizacji od 21.08.2005 r. do 15 .09.2006 r.

W dniu 04 sierpnia 2005 r. Gmina Jaraczewo przekazała Wykonawcy zadania: „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo – etap II w miejscowościach: Góra, Łobez, Jaraczewo” teren budowy obejmujący kanalizowane miejscowości, tj.: Góre, Łobez, Jaraczewo.

W dniu 22 sierpnia 2005 r. Przedsiebiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – plus” Spółka z o.o. w Lesznie, ul. Energetyków 1 rozpoczeła prace na zadańiu: „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo – etap II w miejscowościach: Góra, Łobez, Jaraczewo”.

W dniu 9 listopada 2005 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo – etap I w miejscowościach: Góra, Łobez, Jaraczewo” uwzgledniający nakłady po przetargu na wybór wykonawcy zadania, termin rozpoczęcia zadania oraz wskaźniki monitoringu. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych Projektu po aneksie wynosi 3 003 475,41 z3 w tym współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 252 606,56 z3 i budżetu państwa 300 347,54 z3 .

Do 31.12.2005 r. poniesiono koszty kwalifikowane Projektu w wysokości 552 409,17 z3. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano kwote 414 306,86 z3 i budżetu państwa kwote 15 094,98 z3. Wykonano 3093 m sieci kanalizacyjnej i 2 przepompownie ścieków.

W miesiącu lutym po przerwie zimowej spowodowanej silnymi mrozami Wykonawca rozpoczął dalsze prace na zadańiu w Górze i Lobzie.

W dniu 11 września 2006 r. na cztery dni przed terminem umownym zakończenia prac przypadającym na 15 września, Wykonawca zgłosi3 zakonczenie prac i gotowość do odbioru technicznego.

W dniu 25 września br. dokonano przy udziale zainteresowanych stron odbioru wykonanych prac od Wykonawcy zadania:

Wykonano w ramach projektu:

12.175,7 m kanałów grawitacyjnych i tłocznych,

7 przepompowni ścieków,

127 szt przyłączy o długości 1414,20 m.

Koszty kwalifikowalne ( aneks do umowy z Wojewodą w dniu 9.11.2005 r.) wyniosły 3.003.475,41 z3 na które składało się wykonanie:

dokumentacji technicznej (uzupełnienie o kanalizacje Lobza i przeprojektowanie kanałów tłocznych i przepompowni ) – 50.584,86 z3,

robót budowlano-montażowych - 2.942.155,81 z3,

nadzoru inwestorskiego – 10.734,74 z3,

sfinansowane z:

w 75% z ERDF – 2.252.606,56 z3,

w 10% z budżetu państwa – 300.347,54 z3 (razem dofinansowanie 2.552.954,10 z3),

w 15% z budżetu Gminy – 450.521,31 z3.

Poniesiono także koszty niekwalifikowalne na kwote 78.068,00 z3 pokryte w całości z budżetu Gminy na które składają się miedzy innymi:

opłaty przyłączeniowe przepompowni do sieci energetycznej,

notarialne zabezpieczenie umowy o dofinansowanie,

koszty procedury przetargowej,

podziały i wykupy gruntu pod przepompownie,

przeprojektowanie przepompowni PG5 w Górze,

roboty dodatkowe na kwote 26.182,75 z3 polegające na wykonaniu:

+ wymiany 90 m kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Jarocinskiej w Jaraczewie,

+ 21 szt. studzienek przyłączeniowych.

Ogólny koszt projektu wyniósł - 3.072.756,67 z3

W dniu 26 października 2006 r. dokonano oficjalnego otwarcia wybudowanego odcinka kanalizacji na terenie przepompowni PJ2 w Jaraczewie z udziałem zaproszonych gości.

Opracował:
Jacek Maciejewski

Więcej informacji na temat Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w portalu www.zporr.gov.pl

 

INWESTYCJA WSPÓLFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA:
„BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE JARACZEWO – ETAP II
W MIEJSCOWOŚCIACH: GÓRA, ŁOBEZ, JARACZEWO”

 

logo UE 1

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumPiątek, 14 Sierpnia 2020 r.

Imieniny obchodzą:

Alfred, Atanazja, Dobrowój, Euzebiusz, Kalikst, Kaliksta, Machabeusz

Do końca roku zostało 140 dni.