Następne Odnowy Wsi w Gminie Jaraczewo Drukuj
czwartek, 12 maja 2011

Gmina Jaraczewo pozyskała następne dofinansowanie w ramach PROW, tym razem na modernizacje dwóch świetlic wiejskich, w Górze i Łobzowcu a także na budowę świetlicy wiejskiej w Brzostowie. Łącznie Gmina otrzymała ponad 758 tys. złotych dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

, na realizację projektów:

- "Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie".
- "Modernizacja świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół w Górze"
- "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu"
W dniu 08 lutego 2011 roku Wójt Gminy Jaraczewo Dariusz Strugała, reprezentujący Gminę Jaraczewo, podpisał umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Emilię Dunal.