Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Drukuj

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół jest jednostką budżetową Urzędu Gminy, która zajmuje się kompleksową obsługą Szkół i Przedszkoli w zakresie ksiegowości i kadr. Jednostka posiada swój statut, a jej strukture organizacyjną określa regulamin.

Do zadań GZEAS należą m.in.:

  1. sprawy administracyjno-gospodarcze, zaopatrzenie, obsługa inwestycji oświatowych i remontów,
  2. obsługa finansowo-ksiegowa szkół i przedszkoli, organizacji wypłat wynagrodzen, ewidencji danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
  3. inwentaryzacji składników majątkowych,
  4. prac statystycznych oraz sporządzania wymaganych z realizowanych zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzen, itp.
  5. opracowania projektów zadań rzeczowych, planu dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych,
  6. tworzenia warunków przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w szkołach i przedszkolach,
  7. organizacja dowozu uczniów do szkół,
  8. organizacja wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

Zespołowi powierzono również wiekszość zadań wynikających z pełnienia przez gmine funkcji organu prowadzącego szkoły i przedszkola.

W zakresie obsługi placówek oświatowych Zespół realizuje swoje zadania współpracując z poszczególnymi referatami Urzędu Gminy, zależnie od konkretnych zadań i problemów. Nad całokształtem prac Zespołu nadzór sprawuje Wójt Gminy.