ICEO CK Drukuj

iceo_ck

 

ICEO - INTERNETOWE CENTRA EDUKACYJNO-OŚWIATOWE NA WSI
CENTRUM KSZTAŁCENIA - WIOSKA INTERNETOWA

 

   Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe mieści się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie przy ulicy Kolejowej 4. Wyposażone jest w 5 zestawów komputerowych, 1 notebooka, zestawu audio, ekranu i monitora multimedialnego, fax, voip oraz szerokopasmowy dostęp do Internetu.

    Głównym celem  projektu jest  umożliwienie lokalnym społecznościom wiejskim korzystania z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także dostarczanie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego.

    Utworzone w ramach projektu Centra pełnią rolę ośrodków edukacyjno - społeczno - kulturalnych  adresowanych do społeczności lokalnych i stwarzających im możliwość rozwoju.

    Projekt „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsiach” (ICEO) uruchomił 480 Centr edukacyjnych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, rozłożonych równomiernie na terenie całego kraju. Korzystanie z Centrów umożliwi korzystanie z różnorodnych form edukacji zdalnej przez osoby zamieszkujące te tereny.

    Każde z centrów wyposażone jest w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne umożliwiające jednoczesną edukację 11 osób, zaś w przypadku imprez kulturalnych uczestnictwo nie mniej niż 20 osób. Centra obsługiwane są przez personel OSP i wolontariat. Lokalizacje tworzonych Centrów zostały udostępnione przez struktury Ochotniczych Straży Pożarnych.

Centra mają za zadanie:

  • udostępniać szkolenia na odległość oraz wspomagające materiały dydaktyczne,
  • organizować procesy edukacyjne nauczania na odległość, we współpracy z jednostkami kształcenia na odległość,
  • organizować kursy na odległość i egzaminy,
  • organizować szkolenia zdalne z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania,
  • organizować okresowe seminaria


    Działanie Centrów w oparciu o realizowany Projekt przy finansowane jest trwał od lutego do września 2008r. Następnie Centra utrzymywane są przez OSP przez pięć lat do 30 września 2013r. Zadaniem Partnerstwa jest pozyskiwanie kolejnych środków z funduszy Unii Europejskiej, które będą wspomagały utrzymanie i rozwój Centrów edukacyjnych we wspomnianym pięcioletnim okresie czasu.

    Więcej na stronach projektu pod asdresem http://www.iceo.eduportal.pl


    Centrum Kształcenia -  Wioska Internetowa mieści się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie przy ulicy Kolejowej 4.


    E-edukacja to alternatywa dla klasycznego, tradycyjnego sposobu zdobywania wiedzy, szczególnie atrakcyjna z punktu widzenia mieszkańców terenów wiejskich, które pod względem infrastruktury telekomunikacyjnej i informacyjnej nie dorównują aglomeracjom miejskim. Stąd pomysł stworzenia ogólnopolskiej sieci Centrów Kształcenia na odległość rozmieszczonych na terenie całego kraju, jako jednego z najważniejszych i najbardziej nowoczesnych ogniw obecnego systemu oświaty. Aktulanie już w 630 miejscowościach wiejskich takie e-edukacyjne ośrodki rozpoczęły swoją działalność.

    Czym jest Centrum Kształcenia na odległość?

    Centrum Kształcenia na odległość jest placówką o charakterze oświatowym, zapewniającą możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifikacji.

    Każde Centrum jest odpowiednio przystosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu (5, 10 lub 15 stanowisk komputerowych) i teleinformatyczny oraz tzw. biblioteczkę multimedialną (pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym encyklopedie, słowniki, atlasy). Stwarza również możliwość nieodpłatnego dostępu do stworzonej na potrzeby projektu platformy e-edukacyjnej.

    Z pakietu oferowanych w każdym Centrum usług może skorzystać każda osoba zamieszkująca tereny wiejskie, zainteresowana zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy.

    Więcej na stronach projektu pod asdresem http://www.wioskainternetowa.pl