Odbiór odpadów Drukuj

odpadyOdpady komunalne z terenu gminy Jaraczewo przekazywane będą do instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania - Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin. Odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) przekazywane będą do instalacji zastępczej Eko – Dbaj Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin.