Opłaty obowiązujące od 1 kwietnia 2016 r. Drukuj

Opłaty obowiązujące od 1 kwietnia 2016 r.

Nieruchomości zamieszkałe

  • 9,00 zł od osoby miesięcznie, gdy segregujesz śmieci
  • 18,00 zł od osoby miesięcznie, gdy nie segregujesz śmieci

Opłaty za pojemnik

Nieruchomości niezamieszkałe

Rodzaj pojemnika Zbiórka selektywna Zbiórka nieselektywna
120 L 28 zł 38 zł
240 L 55 zł 80 zł
1 100 L 120 zł 160 zł
KP 5 280 zł 380 zł
KP 7 400 zł 500 zł

 

Od 1 kwietnia 2016 r. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz segregujące odpady mogą uzyskać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50% (stawka za odpady segregowane będzie wynosiła 4,50 zł od osoby miesięcznie).

W celu skorzystania z ulgi właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kserokopią posiadanej karty.