Zasady przetwarzania danych osobowych, obowiązki informacyjne Drukuj

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych nałożone zostały nastepujące obowiązki informacyjne:

 

Załączniki:

1. Obowiązek informacyjny - klient Urzędu / jednostki gminnej

2. Obowiązek informacyjny - kontrahent