Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Serwis Samorządowy PAP

Nowelizacja ustawy dot. gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych Drukuj
piątek, 03 lipca 2020

ug

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że zgodnie ze znowelizowaną w 2019 roku ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.zm.), art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b stanowi, iż właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi.

 

Każdy właściciel nieruchomości powinien posiadać podpisaną umowę z firmą, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Jaraczewo w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat. Jak wynika z przepisów, w trakcie kontroli prowadzonych przez pracowników urzędu, właściciel zobowiązany jest udokumentować w przedmiotowym zakresie wykonanie w/w obowiązku poprzez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że każdy właściciel musi przechowywać umowę i dowody płacenia za wywóz nieczystości ciekłych.

Za brak umowy oraz brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicielowi może być wymierzona kara grzywny.

 

ANKIETA DO POBRANIA (.pdf)

 

Dodatkowo art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 w/w ustawy wskazuje, że gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym prosimy, aby na terenie gminy Jaraczewo każdy właściciel nieruchomości wypełnił załączoną ankietę, która pozwoli na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wypełnione i podpisane ankiety należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 20 lipca 2020 roku osobiście, przez sołtysa lub za pomocą poczty tradycyjnej.


W przypadku nowo powstających budynków mieszkalnych, bądź innych obiektów budowlanych podłączonych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni, przedmiotową ankietę należy złożyć w okresie jednego roku od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

 

Z uwagi na konieczne dostosowanie się do obowiązujących zapisów ustawy prosimy
o potraktowanie sprawy jako pilnej i niezwłoczne udzielenie odpowiedzi niezbędnych do dokonania aktualizacji ww. ewidencji. Druki dostępne są także w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (pok. nr. 17, I piętro), oraz na stronie internetowej www.jaraczewo.pl w zakładce Gospodarka Odpadami.

 

Informujemy, że na terenach nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, oraz dla których nie zostaną złożone wypełnione ankiety, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami.

 

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie. Poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Jaraczewo:

1. SPÓŁDZIELNIA USŁUG I ZAOPATRZENIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JARACZEWIE   
JARACZEWO, UL. GOLSKA 45
tel. 62 740 80 31

2. SPÓŁDZIELNIA USŁUG I ZAOPATRZENIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GÓRZE
GÓRA, UL. SPÓŁDZIELCZA 6    
tel. 62 740 90 19

3. USŁUGI TRANSPORTOWE „BARANEK” MIROSŁAW BARANEK
RUSKO, UL. KOŹMIŃSKA 24A    
tel. 601 768 976

4. SPÓŁDZIELNIA USŁUG I ZAOPATRZENIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PORĘBIE    

PORĘBA 13A    

tel. 62 740 88 47

ANKIETA DO POBRANIA (.pdf)

 

 
baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

platforma zakupowa

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumPoniedziałek, 10 Maja 2021 r.

Imieniny obchodzą:

Antonin, Częstomir, Izydor, Jan, Symeon, Wiktoryna

Do końca roku zostało 236 dni.