KOMUNIKAT NR 11 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO Drukuj
wtorek, 05 maja 2020

 

ugKOMUNIKAT NR 11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO

Szanowni mieszkańcy.

Zgodnie z komunikatami z ubiegłego tygodnia, od 6 maja istnieje możliwość wznowienia działalności żłobków i przedszkoli. Oczywiście otwarcie drzwi tych placówek, dla dzieci rodziców czynnych zawodowo, musi być poprzedzone spełnieniem wielu rygorystycznych wytycznych, zarówno Głównego Inspektora Sanitarnego, jak i zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zapewniam Państwa, że przygotowanie bezpiecznych placówek jest dla nas obecnie priorytetem.

 

Jednak, by placówki rozpoczęły działalność muszą być również ich podopieczni. W związku z tym pragnę Państwa poinformować, że
po rozpoznaniu, według stanu na dzień 5 maja 2020 roku, zainteresowanie rodziców posłaniem swoich pociech do placówek opiekuńczych przedstawia się następująco:

-    - Żłobek „Tęczowe Nutki” w Jaraczewie - nie zgłoszono żadnego dziecka,

-   -Oddział „0” w Szkole Podstawowej w Górze – zgłoszono dwójkę dzieci. W związku z informacją przekazaną rodzicom, że w przedszkolu będzie tylko dwoje dzieci, rodzice zrezygnowali z posłania dzieci do „zerówki”, gdyż dzieci mają zapewnioną opiekę w domu,

-    - Oddział „0” w Szkole Podstawowej w Wojciechowie - żaden rodzic nie zgłosił potrzeby posłania dziecka do klasy „0”,

-    - Oddział „0” w Szkole Podstawowej w Noskowie – żaden z rodziców nie zgłosił potrzeby uczęszczania dziecka do oddziału „0”,

-   - Przedszkole Publiczne „Niezapominajka” w Jaraczewie - zgłoszono jedno dziecko z zastrzeżeniem rodziców, że dziecko wróci do przedszkola, jeśli zbierze się większa grupa przedszkolaków, w obecnej sytuacji rodzice zrezygnowali z opieki w przedszkolu,

-    - Publiczne Przedszkole w Rusku - zgłoszono piątkę dzieci, jednak po przekazaniu rodzicom informacji o zainteresowaniu pozostałych rodziców powrotem dzieci do przedszkola, rodzice wycofali swoje wcześniejsze deklaracje, gdyż chcieliby, by dzieci przebywały w przedszkolu
w większym gronie rówieśników,

-    - Niepubliczne Przedszkole w Noskowie - nie zgłoszono żadnego dziecka

-    -  Niepubliczne Przedszkole w Górze - zgłoszono dwójkę dzieci (rodzeństwo), wobec braku zainteresowanych innych, rodzice zrezygnowali
z posłania dzieci do przedszkola,

-   - Niepubliczne Przedszkole w Górze – Oddział w Panience. Początkowo zgłoszono osiem chętnych dzieci. Wobec tego, że dzieci te mają zapewnioną opiekę w domu, rodzice wycofali swoje wcześniejsze zgłoszenia.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe dane, kierując się przede wszystkim troską o zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców oraz ich bliskich, podjąłem decyzję o dalszym zamknięciu żłobka, oddziałów „0” oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Jaraczewo do odwołania.

Szanowni Państwo.

Przedstawiona powyżej sytuacja z pewnością będzie ulegać zmianom. Otwarci pozostajemy na wszelkie sugestie czynnych zawodowo rodziców w zakresie ich realnych potrzeb w zakresie opieki żłobkowej i przedszkolnej. Na bieżąco będziemy informować o zmianach w funkcjonowaniu placówek.

PAMIĘTAJMY ! Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

-     -  zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej,

-     -  obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych,

-     - pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe,

-     - ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),

-     - kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

1

                  /-/ Dariusz Strugała
                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jaraczewo, dnia 5 maja 2020 roku