Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo o przetargu pisemnym nieograniczonym Drukuj
piątek, 03 lipca 2020

ug

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ruchomości
 
1.    Nazwa i siedziba Sprzedającego
Gmina Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo
 
2.    Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu
1)    Samochód ciężarowy pożarniczy:
- Marka i model: FS-Lublin ŻUK A 156B,
- Nr rejestracyjny: KLJ 9393,
- Rok produkcji: 1981,
- Wskazanie drogomierza 47289 km,
- W dowodzie rejestracyjnym samochód specjalny pożarniczy sześciomiejscowy.
2)    Samochód można oglądać w remizie OSP Wojciechowo po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z panem Jerzym Pawlakiem - 697839492. Zdjęcia oraz dane szczegółowe pojazdu są załączone do ogłoszenia.
 
3.    Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza samochodu wynosi 3 500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

4.    Miejsce i termin przetargu:
1)    Oferta powinna być złożona (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pokój  nr 2 - Sekretariat.
2)    Termin składania ofert upływa dnia 21.07.2020 r. o godz. 10.00.
3)    Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
4)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2020 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo - sala konferencyjna na parterze.
 
5.    Warunki przystąpienia do przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na zakup samochodu strażackiego – OSP Wojciechowo. Nie otwierać przed 21.07.2020 r. godz. 10.30”, następujących dokumentów:
- Formularza ofertowego, określającego oferowaną cenę za przedmiot przetargu (nie niższą niż cenę wywoławczą, tj. 3 500 zł) - załącznik nr 1 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym. Oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności.
- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym.  
- Dowodu wpłaty wadium.
 
6.    Kryterium wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert – 100% cena.

7.    Wadium:
1)    Wadium w wysokości 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy: BS Jarocin O/Jaraczewo
95 8427 0009 0303 7823 2000 0003 z adnotacją: „Wadium – samochód strażacki OSP Wojciechowo”.
2)    Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny  nabycia. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.
 
8.    Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo w terminie ustalonym przez Sprzedającego (nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia).

9.    Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na nr rachunku Sprzedającego: BS Jarocin O/Jaraczewo 59 8427 0009 0300 0013 2000 0001

10.  Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu umowy i dokonaniu przez Oferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, podane w ogłoszeniu o przetargu.

11.  Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
/-/ Dariusz Strugała

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ OFEROTWY

OŚWIADCZENIE

Ocena teczniczna (zdjęcia)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ruchomości

 
1.    Nazwa i siedziba Sprzedającego
Gmina Jaraczewo

ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo


2.    Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu
1)    Samochód ciężarowy pożarniczy:
- Marka i model: FS-Lublin ŻUK A 158,
- Nr rejestracyjny: PJA U554,
- Rok produkcji: 1972,
- Wskazanie drogomierza 25700 km,

- W dowodzie rejestracyjnym samochód specjalny pożarniczy dwumiejscowy.
2)    Samochód można oglądać w remizie OSP Rusko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z panem Mirosławem Barankiem - 601768976. Zdjęcia oraz dane szczegółowe pojazdu są załączone do ogłoszenia.
 
3.    Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza samochodu wynosi 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).


4.    Miejsce i termin przetargu:
1)    Oferta powinna być złożona (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pokój  nr 2 - Sekretariat.

2)    Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2018 r. o godz. 10.00.
3)    Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
4)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo - sala konferencyjna na parterze.
 
5.    Warunki przystąpienia do przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na zakup samochodu strażackiego – OSP Rusko. Nie otwierać przed 20.07.2018 r. godz. 10.30”, następujących dokumentów:
- Formularza ofertowego, określającego oferowaną cenę za przedmiot przetargu (nie niższą niż cenę wywoławczą, tj. 4 000 zł) - załącznik nr 1 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym. Oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności.
- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym. 
- Dowodu wpłaty wadium.
 
6.    Kryterium wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert – 100% cena.
7.    Wadium:
1)    Wadium w wysokości 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy: BS Jarocin O/Jaraczewo
95 8427 0009 0303 7823 2000 0003 z adnotacją: „Wadium – samochód strażacki OSP Rusko”.
2)    Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny  nabycia. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.
 
8.    Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo w terminie ustalonym przez Sprzedającego (nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia).


9.    Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na nr rachunku Sprzedającego: BS Jarocin O/Jaraczewo 59 8427 0009 0300 0013 2000 0001

10.  Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu umowy i dokonaniu przez Oferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, podane w ogłoszeniu o przetargu.

11.  Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
                                                                                             
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
/-/ Dariusz Strugała

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}