PROGRAM PRIORYTETOWY „MOJA WODA” Drukuj
wtorek, 07 lipca 2020

729x308PROGRAM PRIORYTETOWY
„MOJA WODA”


Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda”.

 

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie, szczegółowe warunki dofinansowania oraz rodzaje przedsięwzięć objętych programem znajdują się na stronie:
https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/aktualne-nabory/program-priorytetowy-moja-woda/

 

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta, a następnie w wersji papierowej.

 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl  (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.

Dodatkowe informacje znajdują się w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

 

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI” po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania wniosku należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

 

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.

 

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć/przesłać wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
w godzinach jego pracy tj. 8:00-15:00.