Wyniki konkursu - „EKO skok w stronę PSZOK” Drukuj
wtorek, 07 lipca 2020

ug

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w naszym konkursie pn.: „EKO skok w stronę PSZOK”.

Konkurs był realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących.

Celem konkursu było m.in. promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków segregacji odpadów, a także zwrócenie uwagi na duże znaczenie recyklingu.

Uczestnicy konkursu z dużą dojrzałością podeszli do przesłanych prac konkursowych. Komisja konkursowa z przyjemnością podziwiała zdolności uczestników konkursu, ich pomysłowość, umiejętności oraz podejmowane przez nich ambitne wyzwania ekologiczne, które są dobrą podstawą do dalszego doskonalenia.

 

Ujęliście nas swoimi przemyślanymi pracami oraz symbolicznym przekazem. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych Laureatów:

-        kategoria wiekowa I:

Zuzanna Masztalerz, klasa II, Szkoła Podstawowa w Jaraczewie

-        kategoria wiekowa II:

Sieradzki Tomasz, klasa VI, Szkoła Podstawowa im. E. Estkowskiego w Wojciechowie

-        kategoria wiekowa III:

Górecka Oliwia, klasa VII, Szkoła Podstawowa w Jaraczewie

-        wyróżnienie:

Mieloszyk Izabela, klasa VII, Szkoła Podstawowa w Górze.

Laureatów prosimy o kontakt z organizatorem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2020 roku pod numer telefonu 62 740 93 81

Zgodnie z regulaminem konkursu ocena komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

 

logo UE PL UWW