Gmina Jaraczewo
Powróć do: Gospodarka odpadami

Informacja dla rolników

Odpady pochodzące z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi

Z uwagi na często pojawiające się pytania w sprawie zagospodarowania opon pochodzących z maszyn rolniczych jak i innych odpadów z działalności rolniczej informujemy, że system gospodarowania odpadami obowiązujący od 1 lipca 2013 r. dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) odpady komunalne definiuje się jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami opon z maszyn rolniczych, folii rolniczej, sznurka oraz siatki powstającej w wyniku prowadzenia działalności rolniczej nie można zakwalifikować jako odpady komunalne. Nie można ich oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Gmina nie może finansować ich odbioru i zagospodarowania z opłaty uiszczanej na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.
W związku z powyższym rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Powyższe stanowisko zawarte zostało w piśmie Ministra Środowiska znak DGO-II.050.10.2019.TZ z dn. 09.04.2019 r.

W związku z zadaniami własnymi Gminy informujemy o możliwości oddawania odpadów rolniczych:
 
1.    Folia rolnicza, sznurek, siatka od balotów, opakowania po nawozach, worki typu Big-Bag.
 
JOPEK RECYKLING Fabianów,
ul. Przemysłowa 12,
63-330 Dobrzyca.
tel: 724 -569 -561
http://jopek-recykling.pl/
e-mail: jopek-recykling@wp.pl

Kor-Mar
ul. Kasztanowa 9A
63-040 Boguszyn
tel. 608 143 786

Foltrans
ul. Kolejowa 36
63-020 Czempiń
tel. 692 335 828

AgroOPC
ul. Izdby 5
88-300 Mogilno
tel. 725 114 039, 601 236 867

 
2.    opon rolniczych

ATB Truck S.A.
ul. Gostyńska 51
63-100 Śrem
tel. 61 28 10 549

Grupa RECYKL S.A.
ul. Letnia 3
63-100 Śrem
tel. 61 28 10 611