Gmina Jaraczewo
Powróć do: Gospodarka odpadami

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. odbiorem odpadów komunalnych (zmieszane, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, odpady biodegradowalne, przeterminowane leki, meble  inne odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne i problemowe tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) z terenu Gminy Jaraczewo będzie zajmowała się firma:

 

 

"ZGO-NOVA" SP. z o.o.
Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1
63-200 Jarocin

 

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), biodegradowalne oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania z terenu gminy Jaraczewo zagospodarowane będą w instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania –

 

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu;

Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1

63-200 Jarocin.

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok jest dostępny poniżej w załącznikach.

Pliki do pobrania:

Jaraczewo firmy odbiór 2024.pdf
Format: pdf, 158.07 kB
WIELOLOKALOWE JARACZEWO 2024.pdf
Format: pdf, 406.17 kB
WIELOLOKALOWE GMINA JARACZEWO 2024.pdf
Format: pdf, 408.46 kB
PARZĘCZEW DO STRZYŻEWKO 2024.pdf
Format: pdf, 405.24 kB
JARACZEWO 2024.pdf
Format: pdf, 402.17 kB
GOLA do ŁOBEZ rok 2024.pdf
Format: pdf, 405.4 kB