Gmina Jaraczewo
Powróć do: Dla mieszkańca

Susza

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo  informuje, że podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś suszę rolniczą”.

Zgłoszenie ww. wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie raportu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację. Oszacowanie szkód przez komisje poprzez lustracje w terenie może nastąpić niezależnie od terminu złożenia wniosku przez rolnika za pomocą aplikacji.
W związku z zmianą przepisów dotyczących szacowania strat spowodowanych suszą rolniczą dodatkowo straty mogą być szacowane  przez Zespół Komisji powołanej przez Wojewodę na terenie Gminy i lustracja upraw odbywa się na wniosek producenta rolnego.

Wprowadzenie zmian w szacowaniu szkód powstałych w wyniku suszy umożliwia dodatkowe szacowanie szkód przez komisje powołane przez wojewodów tak aby końcowy raport oszacowania szkód był oparty o 3 źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach, tj.:
- danych podanych we wniosku w aplikacji przez rolnika,
- danych z raportu komisji oszacowania szkód na miejscu oraz
- danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września 2023 roku.
Druki wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy  lub pobrać poniżej

Wnioski o oszacowanie strat wraz z kopią wniosku o płatności bezpośrednie należy składać w tut. UMiG w biurze obsługi klienta lub biurze nr 18.

Pliki do pobrania:

WNIOSEK- SUSZA 2023.docx
Format: docx, 23.01 kB
WNIOSEK- SUSZA 2023.pdf
Format: pdf, 193.68 kB