Gmina Jaraczewo
Powróć do: strona główna

O gminie

mapa Polski z oznaczeniem na niej Jaraczewa

Gmina Jaraczewo położona jest w zachodniej cześci województwa wielkopolskiego, jednocześnie stanowi jedną z czterech gmin powiatu jarocińskiego.

Powierzchnia gminy Jaraczewo wynosząca 133 km2 plasuje Jaraczewo w grupie gmin średnich obszarowo w województwie wielkopolskim.

Gmine tworzą 21 wsie sołeckie: Bielejewo, Brzostów, Cerekwica Nowa, Cerekwica Stara, Gola, Góra, Łobez, Łobzowiec, Łowęcice, Łukaszewo, Niedźwiady, Nosków, Panienka, Parzęczew, Poręba, Rusko, Strzyżewko, Suchorzewko, Wojciechowo, Zalesie oraz Jaraczewo, stanowiące siedzibe władz gminnych. Google Maps

Gminę zamieszkuje ogółem 8 364 osób (na dzień 31.12.2013 r.) co statystycznie plasuje Jaraczewo również w grupie gmin średnio zaludnionych.

 

Mapa gminy Jaraczewo

Gmina posiada dobre powiązania komunikacji drogowej. Przez gmine przebiega droga krajowa Nr 12 relacji Łęknica - Dorohuck. Przez gminę przebiega także trasa kolejowa drugorzedowa Jarocin - Leszno.

Pod wzgledem ukształtowania powierzchni teren gminy jest obszarem typowo nizinnym, z rzadka tylko urozmaiconym ostańcami morenowymi. Rzeźba terenu jest pochodzenia polodowcowego Obejmuje obszar Niziny Południowowielkopolskiej na styku Wysoczyzny Leszczyńskiej i Kaliskiej rozciętych Pradoliną Żerkowsko - Rydzyńską. Pod wzgledem ukształtowania powierzchni najbardziej urozmaicona jest północna cześć gminy leżąca w Pradolinie Żerkowsko - Rydzynskiej, gdzie zachowały się cztery ostańce morenowe, a różnice wysokości wzglednych siegają 20 m. Są to:

  • tzw. Pagór Góry o długości około 500 m i szerokości około 200 m, osiągający 112 m n.p.m. oraz około 20 m wysokości wzglednej;
  • tzw. Pagór Panienki o długości około 3 km i szerokości do 1 km, zbudowany z piasków, o kulminacji 107 m n.p.m. i wysokości wzglednej dochodzącej do 15 m;
  • tzw. Pagór Zalesia, dwa ostańce osiągające kulminacje 97 m n.p.m. i wysokość wzgledną 5 m.

Mniej urozmaicona jest południowa cześć gminy. Dominuje tutaj jeden poziom opadający ku północy i południowemu zachodowi. Najniżej położony punkt gminy leży nad Kanałem Obry pomiędzy Górą i Panienką, a jego wysokość wynosi 91,2 m n.p.m.. Zaś najwyższym punktem gminy jest wzniesienie około 1 km na południe od Ruska, osiągające 135,6 m n.p.m.

Najważniejszym ciekiem wodnym gminy jest rzeka Obra, lewobrzeżny dopływ Warty. Całkowita długość Obry wynosi 253 km, a powierzchnia dorzecza 4021 m2. Wypływa w okolicach Wałkowa na wysokości 140 m n.p.m., wpada natomiast do Warty w Skwierzynie na wysokości 24 m n.p.m.. Na terenie byłego województwa kaliskiego płynie około trzydziestokilometrowy odcinek początkowy Obry, z czego 2/3 na terenie gminy Jaraczewo. Drugim ciekiem wodnym, przecinającym wschodni kraniec gminy jest rzeka Lubieszka, bedąca lewym dopływem Lutyni.

Pokrycie glebowe gminy jest bardzo zróżnicowane. W południowej cześci wystepują gleby brunatne wytworzone z glin zwałowych i bielic nagliniowych, a w północnej i zachodniej słabsze gleby pseudobielicowe oraz brunatne wyługowane. Na terenie gminy znajdują się bogate złoża żwirów, iłów oraz gytii wapiennej (wysokiej jakości wapno nawozowe).