Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
pochmurno
23°C

Dofinansowania z Unii Europejskiej

 

logo Funduszy Europejskich flaga narodowa Polski logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego logo Unii Europejskiej      
 1. „Stworzenie proekologicznego placu zabaw Górze’’
 2. „Cyfrowa Gmina”
 3.  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
 4. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie (naprawa nawierzchni boiska, zagospodarowanie terenu obejmującego działki ewid. 931; 932; 935 w Jaraczewie)
 5. Zdalna szkoła +
 6. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo obejmująca przebudowę rynku oraz zieleni w ciągu między parkiem a rynkiem wraz z rewitalizacją parku, rozbudowę z przebudową i nadbudową GOK oraz budowę remizy OSP w Jaraczewie a także budowę sali sportowej w Górze
 7. Zdalna szkoła
 8. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 9. Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo.
 10. Nowe Przedszkole w Jaraczewie.
 11. Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie
 12. Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo

EU-SWW-PROW 

1. „Stworzenie proekologicznego placu zabaw Górze’’

Projekt sfinansowany w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022. 

Zadanie: Stworzenie proekologicznego placu zabaw Górze

Cel projektu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie placu zabaw.

Planowane efekty: 
- Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (place zabaw).

Całkowita wartość projektu: 133 680,32 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 75 570,00 zł

Data rozpoczęcia projektu: 01.08.2022 r.
Data zakończenia projektu: 31.01.2023 r.

 


 

 

 

logotypy

2. „Cyfrowa Gmina”
Projekt sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

Zadanie: Cyfryzacja Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo

Cel projektu: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Planowane efekty:
- cyfryzacja biur
- edukacja cyfrowa dla urzędników
- Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych

Całkowita wartość projektu: 240 620,00 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 240 620,00 zł

Data rozpoczęcia projektu: 20.04.2022 r.
Data zakończenia projektu: 19.09.2023 r.


logotypy

3. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Projekt sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

Zadanie:
Zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów dla dzieci będących potomkami osób pracujących w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej

Cel projektu:
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Planowane efekty:
- Zakup 57 sztuk komputerów stacjonarnych dla uczniów będących potomkami osób pracujących w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej
- Zakup 246 sztuk laptopów dla uczniów będących potomkami osób pracujących w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej
- Zakup 20 sztuk tabletów dla uczniów będących potomkami osób pracujących w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej

Całkowita wartość projektu:
777 500,00 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich:
777 500,00 zł

Data rozpoczęcia projektu:
28.03.2022 r.
Data zakończenia projektu:
27.01.2023 r.

4. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201-2020.

Zadanie I: Naprawa nawierzchni boiska
Zadanie II: Zagospodarowanie terenu obejmującego działki ewid. 931; 932; 935 w Jaraczewie
Cel projektu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację boiska wraz z otoczeniem.
Planowane efekty:
- Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1szt.
- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (inne niż place zabaw): 1szt.

Całkowita wartość projektu: 366 041,46 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 228  287,00 zł

Data rozpoczęcia projektu: 20.10.2020
Data zakończenia projektu: 31.05.2021

 

 


logotypy

5. Nazwa projektu: Zdalna szkoła +


Projekt sfinansowany w ramach Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zadanie: Zakup laptopów dla szkół i uczniów

Cel projektu: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Planowane efekty: Zakup 30 sztuk laptopów dla uczniów i nauczycieli

Całkowita wartość projektu: 75 000,00 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 75 000,00 zł

Data rozpoczęcia projektu: 20.10.2020 r.
Data zakończenia projektu: 31.05.2021 r.

 

 


logotyp

6. Nazwa projektu: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo obejmująca przebudowę rynku oraz zieleni w ciągu między parkiem a rynkiem wraz z rewitalizacją parku, rozbudowę z przebudową i nadbudową GOK oraz budowę remizy OSP w Jaraczewie a także budowę sali sportowej w Górze.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałania 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Zadanie I: Przebudowa terenu płyty rynku w Jaraczewie oraz zieleni w ciągu między parkiem a rynkiem
Zadanie II: Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 1 projektu (Rewitalizacja płyty rynku w Jaraczewie oraz zieleni w ciągu między parkiem a rynkiem)
Zadanie III: Rewitalizacja parku w Jaraczewie
Zadanie IV: Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 3 projektu (Rewitalizacja parku w Jaraczewie)
Zadanie V: Rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
Zadanie VI: Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 5 projektu (Rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie)
Zadanie VII: Budowa sali sportowej w Górze
Zadanie VIII: Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 7 projektu (Budowa sali sportowej w Górze)
Zadanie IX: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie
Zadanie X: Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 9 projektu (Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie)
Zadanie XI: Promocja projektu rewitalizacji w Gminie Jaraczewo

Cel projektu: Ograniczona skala ubóstwa na obszarach rewitalizowanych.

Planowane efekty:
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 11,71 ha
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 4szt.
- Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich: 1 485,69 m²
- Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich - 100 574,50 m²
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 3 szt.

Całkowita wartość projektu: 15 354 935,05 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 9 035 581,92 zł
z budżetu państwa: 1 204 744,25 zł

Data rozpoczęcia projektu: 31.07.2020
Data zakończenia projektu: 30.09.2022

 

 


logotyp

7. Nazwa projektu: Zdalna szkoła

Projekt sfinansowany w ramach Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zadanie: Zakup laptopów dla szkół i uczniów

Cel projektu: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Planowane efekty: Zakup 24 sztuk laptopów dla uczniów i nauczycieli

Całkowita wartość projektu: 59 990,00 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 59 990,00 zł

 


logotyp 8. Nazwa projektu: Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko, Działania 4.2. Gospodarka odpadami, Poddziałania 4.2.1. Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących.

Zadanie I: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Zadanie II: promocja projektu
Zadanie III: edukacja ekologiczna
Zadanie IV: nadzór inwestorski

Cel projektu: Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie.

Planowane efekty:
- Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami: 1szt.
- Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 1szt.
- Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów:7 261,00 osoby

Całkowita wartość projektu: 871 236,16 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 597 823,76 zł

Data rozpoczęcia projektu: 01.07.2019
Data zakończenia projektu: 31.08.2020

 


logotyp

9. Nazwa projektu: Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 9.1.2. Infrastruktura społeczna.

Zadanie I: roboty budowlane - budowa budynku żłobka
Zadanie II: nadzór inwestorski
Zadanie III: promocja projektu

Cel projektu: Poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej i społecznej, przede wszystkim poprzez inwestycje w modernizację obiektów ochrony zdrowia i społecznych o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt.

Planowane efekty:
- Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne: 1szt.
- Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia: 1szt.
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 32 osoby
- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury społecznej: 32 osoby

Całkowita wartość projektu: 1 909 769,92 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 084 988,47 zł

Data rozpoczęcia projektu: 04.02.2019
Data zakończenia projektu: 31.12.2019

 


logotyp

10. Nazwa projektu: Nowe Przedszkole w Jaraczewie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja, działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, podziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna

Zadanie I: Bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego i działania edukacyjne dzieci
Zadanie II: Realizacja zajęć dodatkowych

Cel projektu: Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Planowane efekty:
- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 20 szt.
- Liczba nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego: 20 osób.
- Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc przedszkolnych dla 20 dzieci: 12 miesięcy
- Liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach dodatkowych: 40 osób
- Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych – 792 godziny
- Liczba nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego – 20 miejsc

Całkowita wartość projektu: 228 000,00zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 193 800,00zł

Data rozpoczęcia projektu: 01.08.2018
Data zakończenia projektu: 31.08.2019

 


logotyp

11. Nazwa projektu: Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

Zadanie I: roboty budowlane – budowa budynku przedszkola
Zadanie II: promocja projektu

Cel projektu: Zwiększona dostępność edukacji przedszkolnej.

Planowane efekty:
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej: 1szt.
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 120 osób.
- Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej:120 osób/rok

Całkowita wartość projektu: 3 556 250,37zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 969 587,71zł

Data rozpoczęcia projektu: 23.08.2017
Data zakończenia projektu: 28.08.2018

 


logotyp

12. Nazwa projektu: Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, podziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Zadanie I: Bieżące funkcjonowanie oddziałów żłobkowych i działania edukacyjne dzieci
Zadanie II: Realizacja zajęć dodatkowych
Zadanie III: zakup wyposażenia

Cel projektu: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Planowane efekty:
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 64 osoby
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 32 sztuki.
- Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 (specyficzny): 24 osoby
- Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 dla 32 dzieci: 12 miesięcy
- Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych – 360 godziny
- liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach z rytmiki: 32 osoby
- liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach z gimnastyki: 32 osoby
- Liczba doposażonych sal: 2 sztuki
- liczba nowoutworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3: 32 sztuki
- liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach z bajkoterapii: 32 osoby
- liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach artterapeutycznych – plastycznych: 32 osoby

Całkowita wartość projektu: 369 050,75 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 313 693,13 zł

Data rozpoczęcia projektu: 01.03.2020
Data zakończenia projektu: 28.02.2021

„Cyfrowa Gmina”

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.