Gmina Jaraczewo
Powróć do: O gminie

Organizacje społeczne

Na terenie Gminy Jaraczewo działają organizacje społeczne o różnym charakterze, skupiające społeczność ziemi jaraczewskiej w różnym wieku, począwszy od najmłodszych mieszkańców.

   W priorytetach programowych tychże organizacji, każdy mieszkaniec naszej gminy, może znaleźć coś dla siebie.

 

1 Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaraczewie
2 Gminny Klub Sportowy Jaraczewo
3 Klub Abstynenta "FENIKS"
4 Klub Strzelectwa Sportowego "SNAJPER"
5 Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Jaraczewie
6 Kurkowe Bractwo Strzeleckie
7 Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaraczewie
8 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Jarocin K. Nr 11 w Jaraczewie
9 Polski Związek Wędkarski Koło Nr 4 w Jaraczewie
10 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków "NOSKOWIACY" w Noskowie
11 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej
12 Stowarzyszenie OD NOWA
13 Szkolny Związek Sportowy
14 Zrzeszenie Gminne Ludowe Zespoły Sportowe
15 Związek Harcerstwa Polskiego